ตำนานวงร็อกแนวเฮฟวี่ของเมืองไทย หิน เหล็ก ไฟ , THE SUN