วงดนตรี โปรลางสะออน ที่มามอบเสียงหัวเราะและยิ้มไปตามๆกัน