วง Industrial metal ชื่อดังที่มีภาพลักษณ์เหมือน Satan